THÔNG BÁO VỀ VIỆC SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG TY FUJINET


Vào ngày 19/7/2010 trung tâm lập trình số 1 của công ty FUJINET đã được sáp nhập với Trung tâm lập trình số 2, đồng thời kết thúc hoạt động tại văn phòng số 79 Trương Định Quận 1, toàn bộ hoạt động giao dịch của công ty sẽ được thống nhất theo địa chỉ như dưới đây:

1. Trung tâm lập trình số 2 (sau này sẽ là trụ sở chính của công ty)

Số 10 đường Phổ Quang Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

TEL: (+84-8)38477000 (Tổng đài)

FAX: (+84-8)38475000

2. Ngày tiến hành chuyển đổi

Ngày 17/7/2010

Trước đây, các phòng ban lập trình được phân tán tại 2 địa điểm là Trung tâm lập trình số 1 và Trung tâm lập trình số 2. Sau này bằng việc sáp nhập hai trung tâm sẽ giúp cho việc quản lý toàn thể công ty được nhất quán và tốt hơn. Cơ cấu tổ chức của công ty từ phòng kinh doanh, quản lý và phòng ban lập trình sẽ được quản lý thống nhất tại một địa điểm, và cùng với sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên chúng tôi hy vọng đáp ứng nhiều hơn nữa yêu cầu của khách hàng.