Ngày 23/04/2019

Thành lập chi nhánh Fujinet Quy Nhơn

Ngày 01/08/2019

Thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ mới (R & D Center)